新闻中心

凌渡L上市,无框车门+掀违,“辣馒头”拿捏年青人

凌渡L上市,无框车门+掀违,“辣馒头”拿捏年青人

为了抢滩年青消费者这块市场宝地,各年夜汽车品牌可以说是纷纷使出了杀手锏,一边是更年青化的产物组合来迎合年青人的审美需求和用车需求 ,一边另有年青化的营销流传战略来吸引年青人的眼光。就拿上汽公共来讲,一贯被誉为是最懂国人心的品牌,这次推出的凌渡L就为各人提供了一个很好的范本 。

事实上 ,从“辣馒头”这个昵称出来之时,凌渡L的市场热度就在不停地爬升,从征集车型昵称到终极定名 ,以及消费者举行了一场很是有用的互动,各人对于它的期待值也拉到了最满。一直到凌渡L在3月31日正式上市,14.99万元-18.99万元的售价又一次地引起了年青人的热议“20万不到的售价买到如许一台车 ,是真值”!

凌渡L究竟是如何的一台车?

它拥有让年青人一见倾心的颜值。

对于于年青人来讲,颜值即公理,凌渡L仅仅是无框车门、溜违车顶以及掀违尾门设计都足以让人心动不已经 。

以及上汽公共以往的产物比拟 ,凌渡L的外不雅设计可以说是带来了倾覆性的转变 ,前脸接纳了超年夜尺寸的进气格栅,一条横向发光灯带毗连如同雁翎的LED魅眼年夜灯,再共同动态贯串式发光Logo ,尽显热辣炫酷。

侧面初次使用了无框式车门,而且接纳了溜违式的车身设计,营建出了轻快动感的轿跑身姿 ,相称迷人。再加之造型动感的掀违式年夜尾门 、扁平狭长的脉冲式流光3D LED贯串式尾灯,真的是“辣味”统统 。

凌渡L究竟是如何的一台车?

它拥有让海内消费者没法抗拒的乘坐空间。

既然有“L”加持,顾名思义 ,凌渡L的尺寸部门定是有欣喜,其车长增长了169妹妹到达4784妹妹、轴距增长75妹妹到达2731妹妹,会带来越发宽敞的乘坐空间 ,可以说是精准地拿捏住了消费者对于年夜空间的需求。

除了此以外,凌渡L在车内首度搭载了悬浮式双联屏设计,10吋全液晶数字仪表与12吋多点触控液晶中控屏组合为一体 ,营建出了满满的科技感 ,另有W-HUD昂首显示体系晋升了驾驶安全性与恬静性 。三辐赛车式多功效标的目的盘、包裹感极强的贝壳式撞色座椅等布满了运动气氛。

凌渡L究竟是如何的一台车?

它能满意年青人对于驾驶兴趣的寻求。

凌渡L在动力部门搭载的是EA211 1.4TSI策动机,WLTC综合油耗仅5.92L/100KM 。搭配快速相应的拨片式数字换挡以及7速DSG双聚散变速箱,精妙设计的电子排挡体系 ,共同变速箱换挡速率仅需200毫秒,传动效率高,提供平顺如丝的驾驶感触感染 。

同时 ,凌渡L配备了IQ. Drive L2级智能护行体系,可在各类差别的门路状态下,自动帮用户应答多维度的驾驶场景。

写在末了

率直讲 ,就单单从凌渡L的这个外不雅设计来讲就足以吸引到不少的年青人,不太公共的前脸,极具动感的无框车门与掀违 ,可谓“炸街神器”。更况且暗地里另有上汽公共这块金字招牌,期待凌渡L在接下来乐成打开年青市场,带来精彩的市场成就 。

OB欧宝体育(中国)官方网站入口

【读音】:

wéi le qiǎng tān nián qīng xiāo fèi zhě zhè kuài shì chǎng bǎo dì ,gè nián yè qì chē pǐn pái kě yǐ shuō shì fēn fēn shǐ chū le shā shǒu jiǎn ,yī biān shì gèng nián qīng huà de chǎn wù zǔ hé lái yíng hé nián qīng rén de shěn měi xū qiú hé yòng chē xū qiú ,yī biān lìng yǒu nián qīng huà de yíng xiāo liú chuán zhàn luè lái xī yǐn nián qīng rén de yǎn guāng 。jiù ná shàng qì gōng gòng lái jiǎng ,yī guàn bèi yù wéi shì zuì dǒng guó rén xīn de pǐn pái ,zhè cì tuī chū de líng dù Ljiù wéi gè rén tí gòng le yī gè hěn hǎo de fàn běn 。

shì shí shàng ,cóng “là mán tóu ”zhè gè nì chēng chū lái zhī shí ,líng dù Lde shì chǎng rè dù jiù zài bú tíng dì pá shēng ,cóng zhēng jí chē xíng nì chēng dào zhōng jí dìng míng ,yǐ jí xiāo fèi zhě jǔ háng le yī chǎng hěn shì yǒu yòng de hù dòng ,gè rén duì yú tā de qī dài zhí yě lā dào le zuì mǎn 。yī zhí dào líng dù Lzài 3yuè 31rì zhèng shì shàng shì ,14.99wàn yuán -18.99wàn yuán de shòu jià yòu yī cì dì yǐn qǐ le nián qīng rén de rè yì “20wàn bú dào de shòu jià mǎi dào rú xǔ yī tái chē ,shì zhēn zhí ”!

líng dù Ljiū jìng shì rú hé de yī tái chē ?

tā yōng yǒu ràng nián qīng rén yī jiàn qīng xīn de yán zhí 。

duì yú yú nián qīng rén lái jiǎng ,yán zhí jí gōng lǐ ,líng dù Ljǐn jǐn shì wú kuàng chē mén 、liū wéi chē dǐng yǐ jí xiān wéi wěi mén shè jì dōu zú yǐ ràng rén xīn dòng bú yǐ jīng 。

yǐ jí shàng qì gōng gòng yǐ wǎng de chǎn wù bǐ nǐ ,líng dù Lde wài bú yǎ shè jì kě yǐ shuō shì dài lái le qīng fù xìng de zhuǎn biàn ,qián liǎn jiē nà le chāo nián yè chǐ cùn de jìn qì gé shān ,yī tiáo héng xiàng fā guāng dēng dài pí lián rú tóng yàn líng de LEDmèi yǎn nián yè dēng ,zài gòng tóng dòng tài guàn chuàn shì fā guāng Logo,jìn xiǎn rè là xuàn kù 。

cè miàn chū cì shǐ yòng le wú kuàng shì chē mén ,ér qiě jiē nà le liū wéi shì de chē shēn shè jì ,yíng jiàn chū le qīng kuài dòng gǎn de jiào pǎo shēn zī ,xiàng chēng mí rén 。zài jiā zhī zào xíng dòng gǎn de xiān wéi shì nián yè wěi mén 、biǎn píng xiá zhǎng de mò chōng shì liú guāng 3D LEDguàn chuàn shì wěi dēng ,zhēn de shì “là wèi ”tǒng tǒng 。

líng dù Ljiū jìng shì rú hé de yī tái chē ?

tā yōng yǒu ràng hǎi nèi xiāo fèi zhě méi fǎ kàng jù de chéng zuò kōng jiān 。

jì rán yǒu “L”jiā chí ,gù míng sī yì ,líng dù Lde chǐ cùn bù mén dìng shì yǒu xīn xǐ ,qí chē zhǎng zēng zhǎng le 169mèi mèi dào dá 4784mèi mèi 、zhóu jù zēng zhǎng 75mèi mèi dào dá 2731mèi mèi ,huì dài lái yuè fā kuān chǎng de chéng zuò kōng jiān ,kě yǐ shuō shì jīng zhǔn dì ná niē zhù le xiāo fèi zhě duì yú nián yè kōng jiān de xū qiú 。

chú le cǐ yǐ wài ,líng dù Lzài chē nèi shǒu dù dā zǎi le xuán fú shì shuāng lián píng shè jì ,10duò quán yè jīng shù zì yí biǎo yǔ 12duò duō diǎn chù kòng yè jīng zhōng kòng píng zǔ hé wéi yī tǐ ,yíng jiàn chū le mǎn mǎn de kē jì gǎn ,lìng yǒu W-HUDáng shǒu xiǎn shì tǐ xì jìn shēng le jià shǐ ān quán xìng yǔ tián jìng xìng 。sān fú sài chē shì duō gōng xiào biāo de mù de pán 、bāo guǒ gǎn jí qiáng de bèi ké shì zhuàng sè zuò yǐ děng bù mǎn le yùn dòng qì fēn 。

líng dù Ljiū jìng shì rú hé de yī tái chē ?

tā néng mǎn yì nián qīng rén duì yú jià shǐ xìng qù de xún qiú 。

líng dù Lzài dòng lì bù mén dā zǎi de shì EA211 1.4TSIcè dòng jī ,WLTCzōng hé yóu hào jǐn 5.92L/100KM。dā pèi kuài sù xiàng yīng de bō piàn shì shù zì huàn dǎng yǐ jí 7sù DSGshuāng jù sàn biàn sù xiāng ,jīng miào shè jì de diàn zǐ pái dǎng tǐ xì ,gòng tóng biàn sù xiāng huàn dǎng sù lǜ jǐn xū 200háo miǎo ,chuán dòng xiào lǜ gāo ,tí gòng píng shùn rú sī de jià shǐ gǎn chù gǎn rǎn 。

tóng shí ,líng dù Lpèi bèi le IQ. Drive L2jí zhì néng hù háng tǐ xì ,kě zài gè lèi chà bié de mén lù zhuàng tài xià ,zì dòng bāng yòng hù yīng dá duō wéi dù de jià shǐ chǎng jǐng 。

xiě zài mò le

lǜ zhí jiǎng ,jiù dān dān cóng líng dù Lde zhè gè wài bú yǎ shè jì lái jiǎng jiù zú yǐ xī yǐn dào bú shǎo de nián qīng rén ,bú tài gōng gòng de qián liǎn ,jí jù dòng gǎn de wú kuàng chē mén yǔ xiān wéi ,kě wèi “zhà jiē shén qì ”。gèng kuàng qiě àn dì lǐ lìng yǒu shàng qì gōng gòng zhè kuài jīn zì zhāo pái ,qī dài líng dù Lzài jiē xià lái lè chéng dǎ kāi nián qīng shì chǎng ,dài lái jīng cǎi de shì chǎng chéng jiù 。

分享
发表评论